jesienna mgła

155 tekstów – auto­rem jest je­sien­na mgła.

***

cie­szyłam się że Cię zobaczylam
tak bar­dzo pragnęłam  miłości
a ty od­rzu­casz
boisz się miłości aż po grób
boisz się że wa­riat z wa­rian­tem
się nie pogodzi

ja jes­tem ta­ka mał
ta­ka bied­na jak masz [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 17:34

nowe wcielenie

ko­lej­ny świt wi­tam
łza­mi ra­doaci
ty­le stra­conych walk
raz w piek­le raz w niebie

to ja urodzo­na z miłości ko­bieta
odychamm po­wiet­rzem
świat jest ta­ki piękny piórem anioła i diabła mus­niety

od­dycham i płone
jak la­wa ja córka szamana
za­taczam kręgi wzy­wając żywioły
by od­dały swo­je głosy
potęga i chwała pol­skiej ziemi
lecz za nim zasnę
Chce kil­ka słów po­wie­dzieć panie
to­bie Pa­nie chwała na wy­sokości
I two­jej miłości. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 07:51

mój miły

mój miły spoj­rzałam w oczy tam­tej no­cy
księżyco­wi
tak błyszczał 
długa drogę przek­roczyłam
kołszac Cię do snu
i pro­siłam i mod­li­lam  się
krzyczałam że życie się skończy
a te­raz znów pat­rzę ci [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 11:06

poranek

znam prawdę smutną
biegnąca ze mną za rękę...
tyl­ko sza­rość i pus­tka dnia
który budzi się do życia
mo­zol­nie ot­wiera oczy

nie żywię się łzami
cze­kam na bla­dy uśmiech
na je­go twarzy
pier­wsze przebiśniegi
czy wiara uczy­ni cu­da

z czer­wo­no błękit­ne­go nieba
uk­radne troszkę ko­loro­wej tęczy
przy wschodzie słońca
ma­giczną różdżka
op­rusze chłod­ne serca

pyłem milosci 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 lutego 2018, 15:30

poranek

uśmiech słońca
stygnę jeszcze
z obięć wyr­wa­na wczo­raj­szej nocy
i styg­nie mo­je ciało ser­ce i dusza
og­rze­wam się gorącą lam­pką czer­wo­nego wina
przyz­nam że kocham
ten pro­mień słońca
wpa­dający przez okno
dzięki te­mu za­pomi­nam
o lo­dowa­tym zim­nym chłodzie
które bi­je z two­jego serca 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 stycznia 2018, 15:01

***

bez­względna wiedźma
za­tacza krąg
w przes­trze­ni po­wie­rza

zachód słońca

wierząc w przypływ
od­bi­jających się fal o brzeg
uno­si oczy ku si­le wszechświata
którą bez­gra­nicznie kocha

nie chce by marzła na szlaku

kiedyś roz­grza­na do cna
bu­duje na nowo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 grudnia 2017, 00:18

słabość

słabość czuję

miłość uczucie
cho­roba  serc

i co jeszcze

pa­pieros płuca depcze

wi­no sąsiadka

czuję się pijana
jak noc­na lampka 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 grudnia 2017, 15:41

widmo przeszłości

od­daję  Ci os­tatnie tchnienie
na moich bar­kach spocznij
uni­ces­twienia nad­szedł czas -
przeszłości która  budzi jeszcze strach
w dzi­kich snach - ulek­lam się kłam­stw
tańcząca w czer­wo­nej suk­ni
po­wier­niczka  diabła
roz­wi­ja skrzydła
czas zatoczył [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 grudnia 2017, 21:16

***

w bez­dennej pustce
ktoś wal­czy o godność
prze­rażająca cisza
do­bija dźwiękiem w uszach
i bolą oczy od łez
cze­mu wtar­gnąłeś do życia -
dzi­kiej książki za­pisa­nej at­ra­men­tem nicości
boję się boję...
bo nie da­na nam jest ta [...] — czytaj całość

wiersz • 24 września 2017, 23:00

myśli ...

w pośpie­chu
trwam niczym spa­dająca gwiazda...
mknę pośród zwykłych spraw..
tak to ja...
brzęczy w myślach stu­tysięczna myśl
czas tyl­ko mknie pośród po­lan zielo­nych
gdzie słyszę mi­liono­wy głos
bądź tu i te­raz żyj...
w obłokach marzeń [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 sierpnia 2017, 23:59
jesienna mgła

Zeszyty
  • Magia słów – Poez­ja, która prze­nosi w ma­giczny świat za­pom­nienia

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 17:34jesienna mgła do­dał no­wy tek­st ***

wczoraj, 07:51jesienna mgła do­dał no­wy tek­st nowe wciele­nie

przedwczoraj, 11:06jesienna mgła do­dał no­wy tek­st mój miły

18 lutego 2018, 23:48jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Nie proś o zbyt [...]

18 lutego 2018, 23:46jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Tęsknota to prze­mok­nięte ser­ce [...]

18 lutego 2018, 23:43jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Nie można za­pom­nieć ko­goś [...]

13 lutego 2018, 00:39jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st poranek

9 lutego 2018, 11:00kati75 sko­men­to­wał tek­st poranek

9 lutego 2018, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st poranek

8 lutego 2018, 15:30jesienna mgła do­dał no­wy tek­st poranek