jesienna mgła

168 tekstów – auto­rem jest je­sien­na mgła.

***

***
roz­budza­na słońcem
piłam dziś z kielicha życia
nek­tar miłości
zarzy­wam płynącej czułości
z słów twoich
pół cień szklis­tych oczu
spoglądam w przes­trzeń wyob­raźni
nie snu­je wiz­ji z szkla­nej ku­li wróżki
co przy­niesie mi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 lipca 2018, 19:54

strach

boję się sta­rości
o przychodzi z pasemkiem
si­wych włosów

boję się poświęcić
w imię miłość
dać się zam­knąć
w złotej klat­ce

gdy pat­rzę w two­je
ro­zis­krzo­ne oczy
uśmie­chnięte dołeczki
zżera mnie strach

że to może wie­cznie trwać 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 czerwca 2018, 22:31

...

chy­ba się po­daję
te­mu tok­syczne­mu snu
gdzie widzę nas
spo­witych ra­zem
miłość po grób

ciągle tkwi w mo­jej głowie
a uczu­cie wbi­ja mi w ser­ce nuż
chce upaść i już nie wstać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 czerwca 2018, 19:02

I

sta­wiam kropkę  nad i
noc­ne czu­wanie z 
kon­flik­to­wymi myśla­mi
sen już za­myka po­wieki
a czuję jak z da­la
ciekaw­ski tłum
z po­licyj­nym psem
szu­ka ko­lej­nej te­leno­weli
tyl­ko my in­ni nie z te­go świata
nie afiszu­jemy się
masz nie dosyt...
myśl !
nie chce śnić bajek
z żalu i smut­ku
nie chce wra­cać do wyz­nań po la­tach
że uczyłam Cię tańca życia a or­kies­tra grała wal­ca ... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 czerwca 2018, 00:08

spojrzenie

za­wiesił sie czas
w przes­trze­ni
cupnął na pniu i podparł
się korze­niami drzewa

leśna cisza przep­la­ta się z
kojącym śpiewem ptaków
wi­dokiem pra­cowi­tego żuczka
nies­fornym omomiłkiem

wdzięczna jes­tem za tą chwi­le
gdzie czas wspo­mina mi­lej
zap­rzeszłe chwi­le
uciekam wzro­kiem ukradkiem...

w gąszczu drzew kwitną
błękit­ne niez­paomi­naj­ki
marzę o jednym
ciepłym spoj­rze­niu
z twoich zielo­nych oczu... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 maja 2018, 18:06

wierzę

wierzę w miłość
taką która prze­nosi góry
i za­piera dech w piersiach...
nagłą nies­podziewaną jak wicher
w ser­cu pa­noszy się i piętrzy
poukłada­ne sto­sy okładek
cza­sem książki przeczytane
miłość wierną jak rze­ka
która rwie się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 maja 2018, 17:02

***

pro­wadzi mnie dziś
blask księżyca
ku zorzy po­ral­nej

spoglądam w przes­trzeń
zachodzące­go słońca
które żeg­na dzi­ka sowa

w plo­mykach og­niska
uk­rył się świet­lik nadzieja
że czas zmieni wyrok

i naszych serc nie podzieli 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 kwietnia 2018, 20:38

harmonia

de­likat­nie opuszka­mi palców
kar­mie swo­je us­ta
wiosen­nym za­pachem

plącze się między udami
zwiew­na ko­loro­wa suk­nia
chwy­tam we włos­ch ba­bie la­to

gdy na pal­cach zry­wam kaczeńce
wieko­pom­na ocze­kiwa­na cisza w ser­cu
gdy nie boisz się jutra 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 kwietnia 2018, 18:11

Wiktoria

W ocze­kiwa­niu na wik­to­rie
szep­cze w skry­tos­ci two­je imię
mo­ja miłości

trwam głucha i nas­luchu­je
choćby jed­ne­go Twojego
wes­tchnienia

To czas ocze­kiwa­nia na tkli­wosc
czas ciszy i prag­nienia

wycze­kuje tyl­ko tej 
jed­nej myśli kwitnącej
W mo­jej glo­wie jak pierwiosnek 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 kwietnia 2018, 22:31

Księżyc

księżycu  mój naj­droższy
co oświet­lają mi drogę
każdej mo­jej nocy

dziś od­pocznij śpij słod­ko
ja kołysze Cię do snu
mat­ka ziemia

sam widzisz ja­ka jes­tem piękna
urodzo­na w bólu
ale z miłości poczęta

śpij i od­pocznij
ja zacze­kam do ra­na
na wschód słońca 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 marca 2018, 16:48
jesienna mgła

Zeszyty
  • Magia słów – Poez­ja, która prze­nosi w ma­giczny świat za­pom­nienia

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

5 lipca 2018, 19:54jesienna mgła do­dał no­wy tek­st ***

14 czerwca 2018, 22:31jesienna mgła do­dał no­wy tek­st strach

14 czerwca 2018, 21:52jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Kiedyś to wszys­tko uporządkuję. [...] 

14 czerwca 2018, 21:44jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Jaskrawość po­ran­ka

14 czerwca 2018, 19:02jesienna mgła do­dał no­wy tek­st ...  

9 czerwca 2018, 20:00mill sko­men­to­wał tek­st Księżyc

7 czerwca 2018, 19:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st I

7 czerwca 2018, 00:08jesienna mgła do­dał no­wy tek­st I

6 czerwca 2018, 23:34jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Księżycowy blask Dziś rozświet­la Twoją [...]

6 czerwca 2018, 23:11jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st ...