jesienna mgła

175 tekstów – auto­rem jest je­sien­na mgła.

* * *

u pro­gu moich drzwi
usiadł czar­ny mrok
nie straszne mi je­go wes­tchnienia
chro­ni mnie blask księżyca
i na­woływa­nie anioła stróża
który cza­sem mruży oczy
na wi­dok mo­jej ludzkiej głupo­ty

nie jes­tem ideałem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 września 2018, 10:32

Ciszą

za­topione stat­ki marzeń
od­radzają się w przes­trze­ni ni­cości ar­tystyczny nieład duszy
kruszy bryły lodu
tyl­ko dźwięki
wes­tchnień miłości
i szum skrzy­deł anioła
budzi nadzieję

że świat psychi­dynicznych wspom­nień
ko­meta świet­la­na
roz­bi­je w proch

tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 29 sierpnia 2018, 20:16

* * *

W zielo­nej ciszy
od­poczy­wa  od­dech
nikt nie słyszy myśli
chłonących za­pach wiat­ru
unieś  mnie kraino  spo­koju
do wnętrza oazy
gdzie od­pocznie  mo­ja dusza
nieokełza­ne  ser­ce
i pom­ruk  je­sieni uga­si  ogień
pa­lacy  cały [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 sierpnia 2018, 15:53

* * *

prze­suwam
wskazówki zegara
krzyczę w głos
zat­rzy­maj się już !
zat­rzy­maj się i stój !

jed­nak czas brnie przed siebie
jak rwąca rze­ka

ucieka !

między ciszą ula­tują dźwięki
bi­jace­go ser­ca ono jeszcze tyka,
ty­ka i ty­ka i cze­ka ...

czas jak to czas
w marze dnia piętrzy się
nie znaj­dując nig­dzie miej­sca
na chwilę wyt­chnienia

nieubłaga­nie mknie niczym ko­meta
oby nie zniszczył w proch ser­ca ... 

wiersz • 24 sierpnia 2018, 06:16

***

łapię w śidło
słoneczne motyle
zachodzące­go słońca
uno­si się se­kun­da bycia
nad taflą wody

siedzę tak wpatrzona
w da­leką przyszłość
na­ga i wychłodzona
z garścią uczuć
prze­mok­niętych od deszczu

spoglądam na życie
okiem magika
świat od­bi­ja się w ko­lorach tęczy
trze­ba brać to co dob­re
nie bać się jut­rzej­szej nocy 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 sierpnia 2018, 22:26

***

wy­baczam ...
to­bie które­mu po­wie­rzyłam swo­je smut­ki
a wiatr roz­no­si je te­raz
nie żalu słuchać chce człowiek...
cze­mu nie przy­niesiesz mu we­sołej nuty
jak
po­ran­ne tre­le budzi słońce do życia
a gdy nad­chodzi noc księżyc tuli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 lipca 2018, 01:24

modliszka

pot­rze­buje  kar­tki pa­pieru
nieo­dzow­nej przy­jaciółki
bo w niej za­niosę to­bie
na­miętne pocałunki
wy­bite czar­nym at­ra­men­tem
czy grzesze?
w myślach opuszka­mi placów
de­likat­nie uwodzę two­je ciało
przy­wouje te sny gdzie jes­teś
zakłopo­tany kiedy płonę na twój wi­dok
to ja modliszka
odejdź proszę
za­nim zechce pożreć twoj umysł doszczętnie
bez dro­gow­ska­zu do szczęścia
zatrę wszyt­kie  scieżki ku 
uczu­ciu kto­re zwą miłością 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 lipca 2018, 16:57

***

***
roz­budza­na słońcem
piłam dziś z kielicha życia
nek­tar miłości
zarzy­wam płynącej czułości
z słów twoich
pół cień szklis­tych oczu
spoglądam w przes­trzeń wyob­raźni
nie snu­je wiz­ji z szkla­nej ku­li wróżki
co przy­niesie mi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 lipca 2018, 19:54

strach

boję się sta­rości
o przychodzi z pasemkiem
si­wych włosów

boję się poświęcić
w imię miłość
dać się zam­knąć
w złotej klat­ce

gdy pat­rzę w two­je
ro­zis­krzo­ne oczy
uśmie­chnięte dołeczki
zżera mnie strach

że to może wie­cznie trwać 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 czerwca 2018, 22:31

...

chy­ba się po­daję
te­mu tok­syczne­mu snu
gdzie widzę nas
spo­witych ra­zem
miłość po grób

ciągle tkwi w mo­jej głowie
a uczu­cie wbi­ja mi w ser­ce nuż
chce upaść i już nie wstać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 czerwca 2018, 19:02
jesienna mgła

Zeszyty
  • Magia słów – Poez­ja, która prze­nosi w ma­giczny świat za­pom­nienia

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

19 września 2018, 18:43yestem sko­men­to­wał tek­st u pro­gu moich drzwi [...]

19 września 2018, 10:32jesienna mgła do­dał no­wy tek­st u pro­gu moich drzwi [...]

3 września 2018, 18:38jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Słoneczników żółć Ob­legły sza­re pliszki Całość [...]

3 września 2018, 18:36jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st nie da się żyć [...]

3 września 2018, 18:28jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st W życiu trze­ba so­bie [...]

3 września 2018, 18:23jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Wolność jest praw­dzi­wa gdy [...]

3 września 2018, 18:17jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st O Ani

31 sierpnia 2018, 19:51jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Ciszą

30 sierpnia 2018, 09:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciszą

29 sierpnia 2018, 20:16jesienna mgła do­dał no­wy tek­st Ciszą